การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนม ผู้เรียนจะเลือกลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรม เท่านั้น ถ้าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 15 ธันวาคม 2563

นักเรียนที่ไม่มีชุมนุม จะไม่ผ่านกิจกรรม และไม่จบหลักสูตร

รหัส ชื่อกิจกรรม รับ ลงทะเบียน/รายชื่อ เงื่อนไขพิเศษ/คุณสมบัติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
101 ประชาสัมพันธ์ 41/50 รับเฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น (ติดต่อห้องประชมสัมพันธ์)
102 ดุริยางค์สากล 51/90 มีความสนใจในด้านดนตรี มีเวลาในการฝึกซ้อม รู้จักแบ่งเวลา มีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะ
103 สภานักเรียน 35/60 นักเรียนที่ผ่านการสมัครที่ห้องสภานักเรียนเท่านั้น
104 รักษาดินแดน 571/700 เป็นนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
107 ลูกเสือวิสามัญ 7/50
108 สิ่งแวดล้อม 31/40
109 ยุวเกษตรกร (young farmer) 19/80
110 ธนาคารโรงเรียน 51/52 เป็นนักเรียนที่มีความสนใจปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน
111 Bio Society 63/90 นักเรียนชุมนุม Bio Society เดิม นักเรียนใหม่ระดับชั้นม.4 ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น (ติดต่อที่ชุมนุมไบโอ)
112 สหกรณ์ 20/20 มีจิตอาสา ชอบการบริการ และชอบการค้าขาย
114 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4/20 สนใจงานประดิษฐ์ ซ่อม สร้าง บังคับเครื่องบิน
115 Ceative Model 19/25
117 เพื่อนกัน...ปันความรู้ 21/21
119 ดาราศาสตร์ 11/20 เป็นนักเรียนชั้นม.3-5
121 สำนักงาน 0/10
124 Like สาระ 40/40 เป็นนักเรียนม.5
125 ROV 45/45
126 EIS เพื่อการศึกษา 27/40 เป็นนักเรียนแผนการเรียน EISP
130 ดนตรีไทย 11/30 รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย
131 นาฏศิลป์ไทย 18/20 นักเรียนที่มีพื้นฐานและนักเรียนที่สนใจ
132 Dancercise 29/30 นักเรียนที่มีพื้นฐานและนักเรียนที่สนใจ
133 จิปาถะศิลป์ 25/25 เป็นนักเรียนที่มีความรักที่จะเรียนศิลปะจริงๆ
135 เพื่อนติวเพื่อน 10/40 เป็นนักเรียนแผนการเรียน สสวท.
136 สังคมรอบรู้ 4.0 8/40 เป็นนักเรียนม.5
137 快乐学汉语和日语 24/40
138 อ่านได้ อ่านดี 20/20 รักการอ่าน
141 คอมพิวเตอร์กราฟิก 25/25 เป็นนักเรียนม.5 และมีความสามารถและความสนใจในการสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
143 นาฏมวยไทย 10/40 นักเรียนที่สนใจและมีเวลาในการฝึกซ้อม
144 มอนเตอร่า ไจแอนท์ 4/40
145 ชีววิทยาโอลิมปิก 10/25 เป็นนักเรียนม.3,4,5 รักและชื่นชอบชีววิทยา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา
147 พิชิตข้อสอบเคมี 8/25
153 จิปาถะ 23/40
157 GSP สร้างสรรค์ 36/50
159 Math society 9/20
160 DIY Room Décor Ideas 11/25
162 เสมารักษ์ 10/20
164 พับกระดาษโอริกามิ 21/25
167 Social หรรษา 25/25
169 Hello Chaina! 33/40 มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนในระดับ HSK 2 ขึ้นไป
171 โคชูจัง 20/20
174 Hi! Pictures 13/25
176 การงานอาสา 0/20 เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทย์ - การงาน
177 Work at school 41/41
179 ดนตรีสากล 20/20
184 ฟุตซอล 44/44 เป็นนักเรียนชาย
185 วอลเลย์บอล 34/34 นักกีฬาวอลเลย์โรงเรียน 15คน และนักเรียนที่สนใจและมีทักษะ 10คน
186 แบดมินตัน 25/25 เป็นนักเรียนม.5,6
187 โรลเลอร์เบลด (Roller Blade) 40/40
190 Micro : bit Education 16/20 เป็นนักเรียนแผนการเรียน ICTP , IT
192 สวดมนต์ทำสมาธิ 19/30 ผู้ที่สนใจในการสวดมนต์ทำสมาธิ
193 สมาคมนักอ่าน 18/20 เป็นนักเรียนม.5
194 เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ 34/40
197 รักษ์คอม 14/25 เป็นนักเรียนแผนการเรียบน ICTP
198 เรียนรู้วรรณคดี 14/40
199 Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข 13/20 นักเรียนที่สนใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th