การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนม ผู้เรียนจะเลือกลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรม เท่านั้น ถ้าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 15 ธันวาคม 2563

นักเรียนที่ไม่มีชุมนุม จะไม่ผ่านกิจกรรม และไม่จบหลักสูตร

รหัส ชื่อกิจกรรม รับ ลงทะเบียน/รายชื่อ เงื่อนไขพิเศษ/คุณสมบัติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
101 ประชาสัมพันธ์ 41/50 รับเฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น (ติดต่อห้องประชมสัมพันธ์)
102 ดุริยางค์สากล 51/90 มีความสนใจในด้านดนตรี มีเวลาในการฝึกซ้อม รู้จักแบ่งเวลา มีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะ
103 สภานักเรียน 35/60 นักเรียนที่ผ่านการสมัครที่ห้องสภานักเรียนเท่านั้น
104 รักษาดินแดน 571/700 เป็นนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
105 ลูกเสือ – เนตรนารี อาสาจราจร 1/50 ต้องเป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาที่จะทำเพื่อโรงเรียนและส่วนรวม และมีเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
106 ลูกเสือกองเกียรติยศ 78/100
107 ลูกเสือวิสามัญ 7/50
108 สิ่งแวดล้อม 31/40
109 ยุวเกษตรกร (young farmer) 19/80
110 ธนาคารโรงเรียน 51/52 เป็นนักเรียนที่มีความสนใจปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน
111 Bio Society 63/90 นักเรียนชุมนุม Bio Society เดิม นักเรียนใหม่ระดับชั้นม.4 ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น (ติดต่อที่ชุมนุมไบโอ)
112 สหกรณ์ 20/20 มีจิตอาสา ชอบการบริการ และชอบการค้าขาย
113 เครื่องบินพลังยาง 0/25 เป็นนักเรียนม.1 ห้อง 6-10 เท่านั้น
114 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4/20 สนใจงานประดิษฐ์ ซ่อม สร้าง บังคับเครื่องบิน
115 Ceative Model 19/25
116 Pending Work 48/50
117 เพื่อนกัน...ปันความรู้ 21/21
118 งานประดิษฐ์ 9/20
119 ดาราศาสตร์ 11/20 เป็นนักเรียนชั้นม.3-5
120 Clear work 37/40 เป็นนักเรียนม.3
121 สำนักงาน 0/10
122 ทบทวนความรู้พิชิต TCAS 9/40 เป็นนักเรียนม.6
123 Learning by doing 0/40 เป็นนักเรียนม.6
124 Like สาระ 40/40 เป็นนักเรียนม.5
125 ROV 45/45
126 EIS เพื่อการศึกษา 27/40 เป็นนักเรียนแผนการเรียน EISP
127 OH, Oh, Homework! 20/20 เป็นนักเรียนม.4
128 โลกกว้างทางการศึกษา 24/40 เป็นนักเรียนม.3หรือม.6 และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
129 งานค้างไม่มี คนดี 2020 40/40
130 ดนตรีไทย 11/30 รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย
131 นาฏศิลป์ไทย 18/20 นักเรียนที่มีพื้นฐานและนักเรียนที่สนใจ
132 Dancercise 29/30 นักเรียนที่มีพื้นฐานและนักเรียนที่สนใจ
133 จิปาถะศิลป์ 25/25 เป็นนักเรียนที่มีความรักที่จะเรียนศิลปะจริงๆ
134 สร้างสรรค์วันว่าง 31/40 เป็นนักเรียนม.6
135 เพื่อนติวเพื่อน 10/40 เป็นนักเรียนแผนการเรียน สสวท.
136 สังคมรอบรู้ 4.0 8/40 เป็นนักเรียนม.5
137 快乐学汉语和日语 24/40
138 อ่านได้ อ่านดี 20/20 รักการอ่าน
139 ภาษาพาเพลิน 35/50
140 แชร์บอล 25/25 เป็นนักเรียนชายทั้งหมด
141 คอมพิวเตอร์กราฟิก 25/25 เป็นนักเรียนม.5 และมีความสามารถและความสนใจในการสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
142 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 40/40 เป็นนักเรียนแผนการเรียน ICTP
143 นาฏมวยไทย 10/40 นักเรียนที่สนใจและมีเวลาในการฝึกซ้อม
144 มอนเตอร่า ไจแอนท์ 4/40
145 ชีววิทยาโอลิมปิก 10/25 เป็นนักเรียนม.3,4,5 รักและชื่นชอบชีววิทยา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา
146 ติวชีววิทยา ม.ต้น 22/30 เป็นนักเรียนแผนการเรียน สสวท.
147 พิชิตข้อสอบเคมี 8/25
148 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 27/28 เป็นนักเรียนม.3
149 Science Fiction 30/30 เป็นนักเรียนแผนการเรียน MSEP
150 วิทย์คิดสนุก 20/20 เป็นนักเรียนม.1
151 รัก เรียน รู้ 18/20 เป็นนักเรียนม.2
152 เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย 23/25 เป็นนักเรียนม.6
153 จิปาถะ 23/40
154 อัพเกรด 18/40 เป็นนักเรียนม.4
155 คณิตคิดสนุก 44/45 เป็นนักเรียนม.1
156 คณิตศาสตร์ ฟ.FUN 10/20 เป็นนักเรียนม.3,6
157 GSP สร้างสรรค์ 36/50
158 ติวคณิต พิชิตการบ้าน 14/25 เป็นนักเรียนม.4
159 Math society 9/20
160 DIY Room Décor Ideas 11/25
161 ติวอังกฤษพิชิตเกรด4 26/26 เป็นนักเรียนม.4
162 เสมารักษ์ 10/20
163 คณิต "ติ๊ดชึ่ง" 23/30 เป็นนักเรียนม.3
164 พับกระดาษโอริกามิ 21/25
165 ตะลุยโลกโซเชียล (Social) 30/30
166 ติววิทย์พิชิต O-NET 28/28 เป็นนักเรียนม.3
167 Social หรรษา 25/25
168 รีแล็กซ์ 20/20
169 Hello Chaina! 33/40 มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนในระดับ HSK 2 ขึ้นไป
170 Clear and Smooth 13/40 เป็นนักเรียนม.6
171 โคชูจัง 20/20
172 ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน 6/20
173 ICT Freestyle 25/25
174 Hi! Pictures 13/25
175 ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง 38/40
176 การงานอาสา 0/20 เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทย์ - การงาน
177 Work at school 41/41
178 สรรค์สร้างเวลารู้ 37/40 เป็นนักเรียนม.3
179 ดนตรีสากล 20/20
180 BETTER ENGLISH 9/40
181 Math - Social น่ารู้ 32/40 เป็นนักเรียนม.2
182 รักภาษาอังกฤษ 0/20 เป็นนักเรียนม.6
183 สนุกกับ Printer 3D 24/24 เป็นนักเรียนม.6
184 ฟุตซอล 44/44 เป็นนักเรียนชาย
185 วอลเลย์บอล 34/34 นักกีฬาวอลเลย์โรงเรียน 15คน และนักเรียนที่สนใจและมีทักษะ 10คน
186 แบดมินตัน 25/25 เป็นนักเรียนม.5,6
187 โรลเลอร์เบลด (Roller Blade) 40/40
188 เทเบิลเทนนิส 20/20
189 Meditation สมาธิเพื่อจิตสงบ 2/25
190 Micro : bit Education 16/20 เป็นนักเรียนแผนการเรียน ICTP , IT
191 Clear homework 25/25 เป็นนักเรียนม.6
192 สวดมนต์ทำสมาธิ 19/30 ผู้ที่สนใจในการสวดมนต์ทำสมาธิ
193 สมาคมนักอ่าน 18/20 เป็นนักเรียนม.5
194 เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ 34/40
195 โค - วิทย์ 19/25
196 Fight for my Dream 13/25 เป็นนักเรียนม.6
197 รักษ์คอม 14/25 เป็นนักเรียนแผนการเรียบน ICTP
198 เรียนรู้วรรณคดี 14/40
199 Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข 13/20 นักเรียนที่สนใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th